Röportaj Tarih

Tapınak Şövalyeleri

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Görevlisi Muhittin Çeken ile yeni çıkan kitabı vesiylesiyle Tapınak Şövalyeleri üzerine gerçekleştirdiğimiz söyleşimiz.

Röportaj Tarih

James William Redhouse

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Harun Tuncer, Akademik Tarih’in James William Redhouse hakkındaki sorularını cevaplandırdı.

Röportaj Tarih

İstanbul’un Fethi

Türk tarihçiliğinin önde gelen isimlerinden, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feridun Emecen, Akademik Tarih’in, İstanbul’un fethi hakkındaki sorularını cevapladı.

Röportaj Tarih

Türkiye’de Tarih ve Tarihçilik

Türkiye’de akademik tarihçiliğin mühim isimlerinden olan Prof. Dr. Ahmet Şimşek, Akademik Tarih’in, Türkiye’deki tarih ve tarihçilik anlayışı üzerine sorduğu soruları cevapladı.

Röportaj Tarih

Türk Mitolojisi

Röportaj Tarih’te bu ay, Dr. Öğretim Üyesi Hayrettin İhsan Erkoç, Akademik Tarih’in, Türk Mitolojisi hakkındaki sorularını cevapladı.

Röportaj Tarih

Salâhaddîn Eyyûbî ve Donanması

Röportaj Tarih’te bu ay, Akdeniz Üniversitesi’nde Ortaçağ tarihi üzerine doktora yapmakta olan Doğan Mert Demir, Akademik Tarih ekibinin Salâhaddîn Eyyûbî ve donanması hakkındaki sorularını cevapladı.

Röportaj Tarih

Moğollar

Röportaj Tarih’te bu ay, Altayist Dil Bilimci Mehmet Levent Kaya, Akademik Tarih ekibinin Moğollar hakkındaki sorularını cevapladı.

Röportaj Tarih

İzmir Yangını (1922)

Röportaj Tarih’te bu ay, Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Emin Elmacı, Akademik Tarih ekibinin, 1922 yılında vuku bulan İzmir yangını hakkındaki sorularını cevapladı.

Röportaj Tarih

Barbaros Hayreddin Paşa

Röportaj Tarih’te bu ay, Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Serdar Tabakoğlu, Akademik Tarih ekibinin, Barbaros Hayreddin Paşa hakkındaki sorularını cevapladı.

Röportaj Tarih

İttihat ve Terakki

Röportaj Tarih’te bu ay, Sinop Üniversitesi Öğretim üyesi Dr. Süleyman Tekir, Akademik Tarih ekibinin, İttihat ve Terakki hakkındaki sorularını cevapladı.

Röportaj Tarih

Çanakkale Savaşı

Röportaj Tarih’te bu ay, Dr. Tuncay Yılmazer, Akademik Tarih ekibinin Çanakkale Savaşı hakkındaki sorularını cevapladı.