Posted in Röportaj Tarih

Türk Mitolojisi

Röportaj Tarih’te bu ay, Dr. Öğretim Üyesi Hayrettin İhsan Erkoç, Akademik Tarih’in, Türk Mitolojisi hakkındaki sorularını cevapladı.

Devamını Oku
Posted in Röportaj TarihAğustos-Eylül 2019

Salâhaddîn Eyyûbî ve Donanması

Röportaj Tarih’te bu ay, Akdeniz Üniversitesi’nde Ortaçağ tarihi üzerine doktora yapmakta olan Doğan Mert Demir, Akademik Tarih ekibinin Salâhaddîn Eyyûbî ve donanması hakkındaki sorularını cevapladı.

Devamını Oku
Posted in Röportaj TarihHaziran-Temmuz 2019

Moğollar

Röportaj Tarih’te bu ay, Altayist Dil Bilimci Mehmet Levent Kaya, Akademik Tarih ekibinin Moğollar hakkındaki sorularını cevapladı.

Devamını Oku
Posted in Röportaj TarihMayıs 2019

İstanbul’dan Samsun’a: Milli Mücadele’ye Giden Yol

Röportaj Tarih’te bu ay, Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Önder Duman, Akademik Tarih ekibinin Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun yolculuğu hakkındaki sorularını cevapladı.

Devamını Oku
Posted in Röportaj TarihMayıs 2019

İzmir Yangını (1922)

Röportaj Tarih’te bu ay, Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Emin Elmacı, Akademik Tarih ekibinin, 1922 yılında vuku bulan İzmir yangını hakkındaki sorularını cevapladı.

Devamını Oku
Posted in Röportaj TarihNisan 2019

Barbaros Hayreddin Paşa

Röportaj Tarih’te bu ay, Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Serdar Tabakoğlu, Akademik Tarih ekibinin, Barbaros Hayreddin Paşa hakkındaki sorularını cevapladı.

Devamını Oku
Posted in Röportaj TarihMart 2019

Balkanlarda İhtilal Faaliyetleri: Bulgar Komitacıları

Röportaj Tarih’te bu ay, araştırmacı-tarihçi İsmail Pehlivan, Akademik Tarih ekibinin, Bulgar ihtilal örgütleri hakkındaki sorularını cevapladı.

Devamını Oku
Posted in Röportaj TarihŞubat 2019

İttihat ve Terakki

Röportaj Tarih’te bu ay, Sinop Üniversitesi Öğretim üyesi Dr. Süleyman Tekir, Akademik Tarih ekibinin, İttihat ve Terakki hakkındaki sorularını cevapladı.

Devamını Oku