27 Mayıs 2024
  • Makale

    Yetimler ve Öksüzler Babası Kazım Karabekir

    Kazım Karabekir, Türk siyasi ve askeri tarihi açısından önemli bir yere sahiptir. Onu asker ve vekil arkadaşlarından ayıran bir özelliği de Türk eğitim tarihinde fark yaratmış bir komutan ve siyaset adamı olmasıdır…
  • Makale

    Bir Sanat Hamisi Olarak II. Mehmed

    İstanbul gibi nadide bir şehri fetheden ve kaynaklarda Ebu’l-feth (fetih babası) olarak anılan, aynı zamanda koyduğu kanunlar ile Osmanlı devletini bir imparatorluğa dönüştüren II. Mehmed’in daha çok siyasi ve askeri hayatı ile hatırlanması gayet doğaldır…
  • Makale

    Enver Paşa’nın Dâmâd-ı Şehriyârî Oluşu

    İsmail Enver Paşa 23 Kasım 1881 tarihinde İstanbul’da Divanyolu’nda, eski Lisan Mektebi karşısında bulunan evde dünyaya gelmiş, 4 Ağustos 1922’de Pamir Dağları eteklerinde mitralyöz kurşunları ile şehit edilmiştir…