Posted in Nisan 2019Röportaj Tarih

Barbaros Hayreddin Paşa

Röportaj Tarih’te bu ay, Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Serdar Tabakoğlu, Akademik Tarih ekibinin, Barbaros Hayreddin Paşa hakkındaki sorularını cevapladı.

Devamını Oku
Posted in Nisan 2019Makaleler

Bir Soğuk Savaş Propagandası Olarak Atatürk – MacArthur Görüşmesi

Mustafa Kemal Atatürk’ün çeşitli sözleri çoğu zaman çarpıtılmış veya farklı amaçlarda kullanılmıştır. Bunun yanı sıra ona ait olmayan sözler de ona ait gibi gösterildiği olmuştur…

Devamını Oku
Posted in Nisan 2019Makaleler

Türkiye’de Seçimle Siyasal Katılımın İlk Örnekleri: Muhassıllık Meclisleri

Siyasal katılımın bir türü olan seçimlerin Türkiye’deki ilk uygulamasının genellikle I. Meşrutiyet ile başladığı düşünülmektedir. Oysa ki Türkiye I. Meşrutiyet öncesinde seçimi bilmekte ve uygulamaktaydı…

Devamını Oku
Posted in Nisan 2019Makaleler

Osmanlıların Şehircilik Anlayışı

Osmanlı İmparatorluğu, insanlığın yeşerttiği ilk medeniyetlerin bulunduğu Anadolu ve Mezopotamya’da kurulmuş bir devletti. Orta Asya kökenli göçebe bir Türk kavminin kurucusu olduğu, nüfusunun büyük bir çoğunluğunun köylü olduğu bilinen bu devletin…

Devamını Oku
Posted in Nisan 2019Makaleler

31 Mart Vak’ası’na Bir Bakış

13 Nisan 1909’da vuku bularak başlayan hadiseler, Rumî Takvime göre 31 Mart 1325’te gerçekleştiği için “31 Mart Vak’ası” olarak adlandırılmıştır. 31 Mart Vak’ası, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde vuku bulan çok önemli ve bir o kadar da karmaşık bir hadisedir…

Devamını Oku
Posted in Nisan 2019Makaleler

Savaş, Devlet, Siyaset Üçgeninde Osmanlı Paşaları ve Fransız Soyluları

On yedinci yüzyıl Avrupa tarihi devletlerin içeride ve dışarıda siyasi, ekonomik veya sosyal düzlemde yaşanan birçok sürecin kriz yahut değişim başlıkları altında tartışıldığı bir tarih yazımı içerir. Osmanlı tarihinde de bu yüzyıl gerileme paradigması ile birlikte…

Devamını Oku
Posted in Nisan 2019Makaleler

Gazneli Sultan Mahmud

Gazneli Türk devleti, ilk Türk-İslâm devletleri içerisinde önemli bir konuma sahip olmanın yanı sıra, hükûmet teşkilâtı ve ordu kuruluşunda, özellikle İslâm-İran geleneğini, Selçuklulara ve sonraki Türk-İslâm devletlerine aktarması bakımından oldukça mühimdir…

Devamını Oku