Posted in Mayıs 2019Röportaj Tarih

İstanbul’dan Samsun’a: Milli Mücadele’ye Giden Yol

Röportaj Tarih’te bu ay, Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Önder Duman, Akademik Tarih ekibinin Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun yolculuğu hakkındaki sorularını cevapladı.

Devamını Oku
Posted in Mayıs 2019Makaleler

Kurtuluşa 3 Kala: Mustafa Kemal Paşa’nın 3 Günlük Samsun Yolculuğu

Mondros Mütarekesi’nin imzalandığı 30 Ekim 1918 tarihinde Mustafa Kemal Paşa, karargâhı Adana’da bulunan Yıldırım Orduları Grup Kumandanlığına atanmıştı. Ordunun takviye edilmesi durumunda bir direniş oluşturulabileceğini düşünse de…

Devamını Oku
Posted in Mayıs 2019Makaleler

19 Mayıs 1919’a Giden Yol

Her ülkenin tarihinde kritik günler ve zamanlar var. Bu kritik günler yaşanan öneme göre hafızalara kazınır. Kimi zaman felaket kimi zaman askeri bir zafer ya da önemli bir siyasi olay. Ernest Renan gibi filozoflar ise…

Devamını Oku
Posted in Mayıs 2019Röportaj Tarih

İzmir Yangını (1922)

Röportaj Tarih’te bu ay, Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Emin Elmacı, Akademik Tarih ekibinin, 1922 yılında vuku bulan İzmir yangını hakkındaki sorularını cevapladı.

Devamını Oku
Posted in Mayıs 2019Makaleler

Sakarya Meydan Muharebesi: Toydemir Cephesi ve 5. Kafkas Tümeni

Milli Mücadele tarihimizde “Toydemir” ve “5. Kafkas Tümeni” içiçe geçmiş ifadelerdir. Özellikle Sakarya Meydan Muharebesi’ni bilenler bu iki ifadeden birini duyduğunda kaçınılmaz şekilde diğerini anımsar…

Devamını Oku
Posted in Mayıs 2019Makaleler

Atatürk’ün Tarih Sahnesine Çıktığı Çanakkale Savaşları’nda Yönettiği Kahraman 19. Tümen’in Hikayesi

Tarihimizin önemli dönüm noktalarından olan Çanakkale Savaşları, Türk ordusunun kendisinden çok üstün kuvvetlere karşı verdiği kanlı mücadeleler sonucunda işgalci güçlerin cepheyi terk edip…

Devamını Oku
Posted in Mayıs 2019Makaleler

Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Kongreler Dönemi

Osmanlı Devleti 1911 yılından başlayarak, yaklaşık 10 yıl boyunca savaş meydanlarında aralıksız harp etmiştir. Balkan Harpleri’nin yaşandığı sırada İttihat ve Terakki yöneticileri tarafından Müdafaa-i Milliye Cemiyeti…

Devamını Oku
Posted in Mayıs 2019Kitap & Film Köşesi

Şu Çılgın Türkler

Milli Mücadele’nin 100. yılını incelediğimiz özel sayımızda, Kurtuluş Savaşı’na dair bu zamana kadar yazılmış en önemli eserlerden birisi olan Turgut Özakman’ın Şu Çılgın Türkler adlı kitabından sizlere bahsetmek istiyorum. Kitap, ilk defa Nisan 2005’de okuyucusu ile buluştu…

Devamını Oku