Posted in Mart 2019Röportaj Tarih

Balkanlarda İhtilal Faaliyetleri: Bulgar Komitacıları

Röportaj Tarih’te bu ay, araştırmacı-tarihçi İsmail Pehlivan, Akademik Tarih ekibinin, Bulgar ihtilal örgütleri hakkındaki sorularını cevapladı.

Devamını Oku
Posted in Mart 2019Makaleler

Sakarya Meydan Muharebesi: Saha Araştırmaları

Sakarya Meydan Muharebesi pek çok nedenden ötürü yakın tarihimizin ayrıntıları en az bilinen harp tarihi olayıdır. Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı dışında yine Türk Silahlı Kuvvetleri kökenli bazı harp tarihi çalışan isimler…

Devamını Oku
Posted in Mart 2019Makaleler

Son Sahipkıran: IV. Murad

I. Ahmed, İstanbul Beylerbeyi tarafında avda atını dört nala koşturduğu sırada sarayda başka bir heyecan vardı. Tarihe Kösem Sultan olarak geçmiş olan Sultan Ahmed’in en sevgili kadını Mahpeyker, doğum sancıları ile inliyordu…

Devamını Oku
Posted in Mart 2019Makaleler

Balkanların Asi Çocukları: Arnavutların Kıyafetleri

Balkanların kimi zaman “asi” kimi zaman “inatçı” kimi zaman “fevri” olarak tanımlanan halklarından biri olan Arnavutların kökeni hakkında bugün birçok teori ortaya atılmaktadır…

Devamını Oku
Posted in Mart 2019Makaleler

Son Dem: II Mehmed’in Seferleri ve Vefatı

Sultan Mehmed Han’ın oğlu, Sultan Murad’ın oğlu, karaların padişahı, denizlerin hakanı, insanların ve cinlerin üzerinde Allah’ın gölgesi, doğuda ve batıda Allah’ın yardımcısı, su ve toprağın kahramanı, Konstantiniyye’nin fatihi ve fethin babası olan Sultan Mehmed Han…

Devamını Oku
Posted in Mart 2019Makaleler

Tasfiyeler Cumhuriyeti: 1926 İzmir Suikast Girişimi ve Sonrası

Millî Mücadele’nin önder kadrosundaki ayrışmalar daha Kurtuluş Savaşı yıllarında başlamış, liderin, muhalefeti tasfiyesiyle son bulmuştur. Kurt Kanunu… Kemal Tahir’in söylemiyle “Kurtlukta düşeni yemek kanundur” veya…

Devamını Oku
Posted in Mart 2019Makaleler

Enver Paşa’nın Dâmâd-ı Şehriyârî Oluşu

İsmail Enver Paşa 23 Kasım 1881 tarihinde İstanbul’da Divanyolu’nda, eski Lisan Mektebi karşısında bulunan evde dünyaya gelmiş, 4 Ağustos 1922’de Pamir Dağları eteklerinde mitralyöz kurşunları ile şehit edilmiştir…

Devamını Oku
Posted in Mart 2019Makaleler

Darülfünun ve Üniversite Reformu (1933)

Osmanlı Devleti’nin Lale Devri ile başlayan Batılılaşma macerası, Cumhuriyet’in ilânına kadar muhtelif aşamalardan geçerek, etkilerini bugüne kadar hissetirmiştir…

Devamını Oku