Söyleşi Serisi

Orta Çağ Avrupası’nda Dil ve Yazı

Aslında evet, devamıydı. Roma İmparatorluğu’na baktığımızda kullanılan dilin Latince olduğunu görüyoruz ancak her yerde aynı Latince konuşulmuyordu. Şehir, kasaba ve eyaletlerde farklı Latinceler konuşuluyordu, hiçbir zaman standart bir…

Söyleşi Serisi

Orta Çağ Avrupası’nda Hayır İşleri

Antik Roma’ya, Antik Yunan’a, hatta ve hatta Asur ve Babil’e kadar bile uzanıyor. Vakıf benzeri kurumlar ve kültürel ortam Batı’dan önce Doğu’da görülüyor ve çeşitli vasıtalarla Batı’ya geçiyor. Antik Yunan ile başlayacak olursak bu dönemde…

Söyleşi Serisi

Orta Çağ Avrupası’nda Saç, Sakal, Bıyık

Elbette, insanoğlu, kadın ya da erkek, her dönemde dış görünümüne çok önem vermiştir. Antik Yunan’da kadınlar saçlarını kıvırmak ve dalgalandırmak için, bugün bizim “maşa” dediğimiz, “calamistrum” adında iki metal (bronz) borudan oluşmuş bir…