Söyleşi Serisi

Orta Çağ Avrupası’nda Tatil Anlayışı

Bugün bildiğimiz ve yaşadığımız manada bir tatil kavramı Orta Çağ Avrupa’sında yoktu ama bu tatil yapmıyorlardı anlamına gelmiyor. Sıradan halk çok çalışıyordu, sadece kendi işini değil bağlı olduğu lordun…

Söyleşi Serisi

Orta Çağ Avrupası’nda Yoksulluk ve Dilencilik – 1

Aslında hayır, sayıları az değildi. Orta Çağ nüfusunun yaklaşık %20’si yoksul ve evsizdi. Bunların bir kısmı iş ya da sadaka bulabilmek için Avrupa’nın yollarında dolaşıyor ve ölmek için yol kenarındaki bir çitin altına kıvrılıyorlardı…