Nisan 2019

Barbaros Hayreddin Paşa

Röportaj Tarih’te bu ay, Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Serdar Tabakoğlu, Akademik Tarih ekibinin, Barbaros Hayreddin Paşa hakkındaki sorularını cevapladı.

Makaleler

Osmanlıların Şehircilik Anlayışı

Osmanlı İmparatorluğu, insanlığın yeşerttiği ilk medeniyetlerin bulunduğu Anadolu ve Mezopotamya’da kurulmuş bir devletti. Orta Asya kökenli göçebe bir Türk kavminin kurucusu olduğu, nüfusunun büyük bir çoğunluğunun köylü olduğu bilinen bu devletin…

Makaleler

31 Mart Vak’ası’na Bir Bakış

13 Nisan 1909’da vuku bularak başlayan hadiseler, Rumî Takvime göre 31 Mart 1325’te gerçekleştiği için “31 Mart Vak’ası” olarak adlandırılmıştır. 31 Mart Vak’ası, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde vuku bulan çok önemli ve bir o kadar da karmaşık bir hadisedir…

Makaleler

Gazneli Sultan Mahmud

Gazneli Türk devleti, ilk Türk-İslâm devletleri içerisinde önemli bir konuma sahip olmanın yanı sıra, hükûmet teşkilâtı ve ordu kuruluşunda, özellikle İslâm-İran geleneğini, Selçuklulara ve sonraki Türk-İslâm devletlerine aktarması bakımından oldukça mühimdir…