Posted in Röportaj Tarih

Moğollar

Röportaj Tarih’te bu ay, Altayist Dil Bilimci Mehmet Levent Kaya, Akademik Tarih ekibinin Moğollar hakkındaki sorularını cevapladı.

Devamını Oku
Posted in Makaleler

Dosta Çoşku, Düşmana Korku Veren Gelenek: Mehter

Bir ulusun kimliği, sahip olduğu kültürel unsurlarla ortaya çıkmaktadır. Bu unsurlardan biri de müziktir. Tarih boyunca askeri kişiliği ile nam salmış bir millet olan Türkler, müziği sadece neşe, eğlence kaynağı olarak değil…

Devamını Oku
Posted in Makaleler

Erken Modern Dönem Osmanlı ve İspanya’da Konsiller Sistemi ve Divan-ı Hümayun

Osmanlı İmparatorluğu’nun kurulup, gelişerek uzun yıllar varlığını sürdürmesindeki en başat aktör salt askeri gücü olmasa gerek. Merkezi bürokrasi ve kurumların bu husustaki payı üzerinde çoğu zaman durulmaz…

Devamını Oku
Posted in Makaleler

Lydia – İonia İlişkileri

Lydia adı ilk kez 7. yüzyılın ortalarında kullanılmaya başlandı. Coğrafi olarak kuzeyde Mysia, doğuda Phrygia, güneyde Karia ve batıda da Aiolis ve İonia ile komşudur…

Devamını Oku
Posted in Makaleler

İlk Türk Amirali: Çaka Bey ve Faaliyetleri

Tarih sahnesinde Türklerin başarıları içinde sadece karadaki askeri faaliyetleri değil denizlerdeki varlıkları da son derece dikkat çekici ve önemlidir. XI. yüzyıldan itibaren yoğun bir şekilde Anadolu’ya yerleşmeye başlayan Türklerin…

Devamını Oku
Posted in Makaleler

Osmanlı Donanmasında İngiliz Etkileri: Müşavir ve Hobart Paşalar

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan beri orduda yabancı uzman ve danışmanlara sıkça yer verdiği bilinmektedir. Bu yabancılar, savaş tekniklerinin yanı sıra Avrupa ordularının ileri seviyede olan eğitim sistemini Osmanlı Devleti’ne kazandırmaya çalışmak üzere…

Devamını Oku
Posted in Makaleler

Kanun-ı Kadim Üzerine Bazı Gözlemler

7. yüzyılın dikkat çeken siyasi figürlerinden Karaçelebizade Abdülaziz Efendi, 1648 yılından itibaren devletin merkezinde tanıklık ettiği olayları anlattığı Zeyl-i Ravzatü’l Ebrar adlı kıymetli bir eser kaleme almıştır…

Devamını Oku
Posted in Fotoğraf

Fotoğraflarla Atatürk: 8 Adet Renklendirilmiş Fotoğraf

Büyük Gazi’nin 8 Adet Renklendirilmiş Fotoğrafı.

Devamını Oku
Posted in Kitap & Film Köşesi

Peyami Safa – Türk İnkılabına Bakışlar

Türk toplumunun yenileşme hareketlerini anlamlandırabilmek, Türk fikir hayatının nasıl cereyan ettiğini resmedebilmek için yazılmış nadir kitaplardan biri de Peyami Safa’nın “Türk İnkılabına Bakışlar” isimli eseridir…

Devamını Oku
Posted in Kitap & Film Köşesi

Son Umut (2014)

Son Umut (The Water Diviner), Birinci Dünya Savaşı’nda, Çanakkale’ye müttefiklerine destek olmak için giden Avustralya ve Yeni Zelandalı askerlerin hikâyelerinden esinlenilerek oluşturulmuş, savaş sonrası…

Devamını Oku