Posted in Röportaj Tarih

Salâhaddîn Eyyûbî ve Donanması

Röportaj Tarih’te bu ay, Akdeniz Üniversitesi’nde Ortaçağ tarihi üzerine doktora yapmakta olan Doğan Mert Demir, Akademik Tarih ekibinin Salâhaddîn Eyyûbî ve donanması hakkındaki sorularını cevapladı.

Devamını Oku
Posted in Makaleler

Türk Kültür ve Sanatında Çift Başlı Kartal

Arka planında uzun bir anlatı barındıran çeşitli simge ve semboller toplumların tarihleri için önemli unsurlardan biri haline gelmiştir. Bu konuda değerlendirilebilecek figürlerden veya sembollerden biri de kartal figürüdür…

Devamını Oku
Posted in Makaleler

Yetimler ve Öksüzler Babası Kazım Karabekir

Kazım Karabekir, Türk siyasi ve askeri tarihi açısından önemli bir yere sahiptir. Onu asker ve vekil arkadaşlarından ayıran bir özelliği de Türk eğitim tarihinde fark yaratmış bir komutan ve siyaset adamı olmasıdır…

Devamını Oku
Posted in Makaleler

Eski Türklerde Spor

İnsanların, bedensel faaliyetlerini geliştirmesi sonucu hem yaşam süreleri uzamakta hem de oluşabilecek saldırılara karşı etkin bir konuma gelmektedirler…

Devamını Oku
Posted in Makaleler

Dünden Bugüne Kıbrıs Meselesi

Kıbrıs Adası gerek coğrafi ve jeopolitik konumu sebebiyle gerekse de adada yaşayan halkların etnik kökenlerinden dolayı tarih boyunca uluslararası konjonktürde önemli bir yere sahip olmuştur…

Devamını Oku
Posted in Makaleler

Tek Parti’den 27 Mayıs’a: İhtilal Örgütleri ve Hareketleri

Türk Demokrasi tarihinin tek partili yönetiminin 1946 yılında sona ermesiyle birlikte 1950 yılından itibaren yaklaşık 10 yıllık bir süreçte Demokrat Parti iktidarı elinde tutacaktı…

Devamını Oku
Posted in Makaleler

Uygur Sanatı

Sanat en genel anlamıyla insanın bir anlatım yolu ve biçimidir. Bu anlatım yolunun çok çeşitli olması da doğaldır. Sanatın oluşumunda coğrafi konum, yeryüzü şekli, iklim ve bulunduğu bölgenin…

Devamını Oku
Posted in Kitap & Film Köşesi

Alev Çoşkun – Samsun’dan Önce Bilinmeyen 6 Ay

Mustafa Kemal Paşa’nın, İstanbul’a geldiği 13 Kasım 1918’den, Samsun’a çıkmak için İstanbul’dan ayrıldığı tarih olan 16 Mayıs 1919’a kadar olan İstanbul’daki 6 aylık dönemi…

Devamını Oku