Posted in MakalelerAğustos-Eylül 2019

Yetimler ve Öksüzler Babası Kazım Karabekir

Kazım Karabekir, Türk siyasi ve askeri tarihi açısından önemli bir yere sahiptir. Onu asker ve vekil arkadaşlarından ayıran bir özelliği de Türk eğitim tarihinde fark yaratmış bir komutan ve siyaset adamı olmasıdır…

Devamını Oku
Posted in MakalelerAğustos-Eylül 2019

Eski Türklerde Spor

İnsanların, bedensel faaliyetlerini geliştirmesi sonucu hem yaşam süreleri uzamakta hem de oluşabilecek saldırılara karşı etkin bir konuma gelmektedirler…

Devamını Oku
Posted in MakalelerAğustos-Eylül 2019

Dünden Bugüne Kıbrıs Meselesi

Kıbrıs Adası gerek coğrafi ve jeopolitik konumu sebebiyle gerekse de adada yaşayan halkların etnik kökenlerinden dolayı tarih boyunca uluslararası konjonktürde önemli bir yere sahip olmuştur…

Devamını Oku
Posted in MakalelerAğustos-Eylül 2019

Tek Parti’den 27 Mayıs’a: İhtilal Örgütleri ve Hareketleri

Türk Demokrasi tarihinin tek partili yönetiminin 1946 yılında sona ermesiyle birlikte 1950 yılından itibaren yaklaşık 10 yıllık bir süreçte Demokrat Parti iktidarı elinde tutacaktı…

Devamını Oku
Posted in MakalelerAğustos-Eylül 2019

Uygur Sanatı

Sanat en genel anlamıyla insanın bir anlatım yolu ve biçimidir. Bu anlatım yolunun çok çeşitli olması da doğaldır. Sanatın oluşumunda coğrafi konum, yeryüzü şekli, iklim ve bulunduğu bölgenin…

Devamını Oku
Posted in MakalelerHaziran-Temmuz 2019

Dosta Çoşku, Düşmana Korku Veren Gelenek: Mehter

Bir ulusun kimliği, sahip olduğu kültürel unsurlarla ortaya çıkmaktadır. Bu unsurlardan biri de müziktir. Tarih boyunca askeri kişiliği ile nam salmış bir millet olan Türkler, müziği sadece neşe, eğlence kaynağı olarak değil…

Devamını Oku
Posted in MakalelerHaziran-Temmuz 2019

Erken Modern Dönem Osmanlı ve İspanya’da Konsiller Sistemi ve Divan-ı Hümayun

Osmanlı İmparatorluğu’nun kurulup, gelişerek uzun yıllar varlığını sürdürmesindeki en başat aktör salt askeri gücü olmasa gerek. Merkezi bürokrasi ve kurumların bu husustaki payı üzerinde çoğu zaman durulmaz…

Devamını Oku
Posted in MakalelerHaziran-Temmuz 2019

Lydia – İonia İlişkileri

Lydia adı ilk kez 7. yüzyılın ortalarında kullanılmaya başlandı. Coğrafi olarak kuzeyde Mysia, doğuda Phrygia, güneyde Karia ve batıda da Aiolis ve İonia ile komşudur…

Devamını Oku