Posted in MakalelerHaziran-Temmuz 2019

İlk Türk Amirali: Çaka Bey ve Faaliyetleri

Tarih sahnesinde Türklerin başarıları içinde sadece karadaki askeri faaliyetleri değil denizlerdeki varlıkları da son derece dikkat çekici ve önemlidir. XI. yüzyıldan itibaren yoğun bir şekilde Anadolu’ya yerleşmeye başlayan Türklerin…

Devamını Oku
Posted in MakalelerHaziran-Temmuz 2019

Osmanlı Donanmasında İngiliz Etkileri: Müşavir ve Hobart Paşalar

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan beri orduda yabancı uzman ve danışmanlara sıkça yer verdiği bilinmektedir. Bu yabancılar, savaş tekniklerinin yanı sıra Avrupa ordularının ileri seviyede olan eğitim sistemini Osmanlı Devleti’ne kazandırmaya çalışmak üzere…

Devamını Oku
Posted in MakalelerHaziran-Temmuz 2019

Kanun-ı Kadim Üzerine Bazı Gözlemler

7. yüzyılın dikkat çeken siyasi figürlerinden Karaçelebizade Abdülaziz Efendi, 1648 yılından itibaren devletin merkezinde tanıklık ettiği olayları anlattığı Zeyl-i Ravzatü’l Ebrar adlı kıymetli bir eser kaleme almıştır…

Devamını Oku
Posted in MakalelerMayıs 2019

Kurtuluşa 3 Kala: Mustafa Kemal Paşa’nın 3 Günlük Samsun Yolculuğu

Mondros Mütarekesi’nin imzalandığı 30 Ekim 1918 tarihinde Mustafa Kemal Paşa, karargâhı Adana’da bulunan Yıldırım Orduları Grup Kumandanlığına atanmıştı. Ordunun takviye edilmesi durumunda bir direniş oluşturulabileceğini düşünse de…

Devamını Oku
Posted in MakalelerMayıs 2019

19 Mayıs 1919’a Giden Yol

Her ülkenin tarihinde kritik günler ve zamanlar var. Bu kritik günler yaşanan öneme göre hafızalara kazınır. Kimi zaman felaket kimi zaman askeri bir zafer ya da önemli bir siyasi olay. Ernest Renan gibi filozoflar ise…

Devamını Oku
Posted in MakalelerMayıs 2019

Sakarya Meydan Muharebesi: Toydemir Cephesi ve 5. Kafkas Tümeni

Milli Mücadele tarihimizde “Toydemir” ve “5. Kafkas Tümeni” içiçe geçmiş ifadelerdir. Özellikle Sakarya Meydan Muharebesi’ni bilenler bu iki ifadeden birini duyduğunda kaçınılmaz şekilde diğerini anımsar…

Devamını Oku
Posted in MakalelerMayıs 2019

Atatürk’ün Tarih Sahnesine Çıktığı Çanakkale Savaşları’nda Yönettiği Kahraman 19. Tümen’in Hikayesi

Tarihimizin önemli dönüm noktalarından olan Çanakkale Savaşları, Türk ordusunun kendisinden çok üstün kuvvetlere karşı verdiği kanlı mücadeleler sonucunda işgalci güçlerin cepheyi terk edip…

Devamını Oku
Posted in MakalelerMayıs 2019

Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Kongreler Dönemi

Osmanlı Devleti 1911 yılından başlayarak, yaklaşık 10 yıl boyunca savaş meydanlarında aralıksız harp etmiştir. Balkan Harpleri’nin yaşandığı sırada İttihat ve Terakki yöneticileri tarafından Müdafaa-i Milliye Cemiyeti…

Devamını Oku
Posted in MakalelerNisan 2019

Bir Soğuk Savaş Propagandası Olarak Atatürk – MacArthur Görüşmesi

Mustafa Kemal Atatürk’ün çeşitli sözleri çoğu zaman çarpıtılmış veya farklı amaçlarda kullanılmıştır. Bunun yanı sıra ona ait olmayan sözler de ona ait gibi gösterildiği olmuştur…

Devamını Oku
Posted in MakalelerNisan 2019

Türkiye’de Seçimle Siyasal Katılımın İlk Örnekleri: Muhassıllık Meclisleri

Siyasal katılımın bir türü olan seçimlerin Türkiye’deki ilk uygulamasının genellikle I. Meşrutiyet ile başladığı düşünülmektedir. Oysa ki Türkiye I. Meşrutiyet öncesinde seçimi bilmekte ve uygulamaktaydı…

Devamını Oku