Posted in MakalelerHaziran-Temmuz 2019

Dosta Çoşku, Düşmana Korku Veren Gelenek: Mehter

Bir ulusun kimliği, sahip olduğu kültürel unsurlarla ortaya çıkmaktadır. Bu unsurlardan biri de müziktir. Tarih boyunca askeri kişiliği ile nam salmış bir millet olan Türkler, müziği sadece neşe, eğlence kaynağı olarak değil…

Devamını Oku
Posted in MakalelerHaziran-Temmuz 2019

Erken Modern Dönem Osmanlı ve İspanya’da Konsiller Sistemi ve Divan-ı Hümayun

Osmanlı İmparatorluğu’nun kurulup, gelişerek uzun yıllar varlığını sürdürmesindeki en başat aktör salt askeri gücü olmasa gerek. Merkezi bürokrasi ve kurumların bu husustaki payı üzerinde çoğu zaman durulmaz…

Devamını Oku
Posted in MakalelerHaziran-Temmuz 2019

Lydia – İonia İlişkileri

Lydia adı ilk kez 7. yüzyılın ortalarında kullanılmaya başlandı. Coğrafi olarak kuzeyde Mysia, doğuda Phrygia, güneyde Karia ve batıda da Aiolis ve İonia ile komşudur…

Devamını Oku
Posted in MakalelerHaziran-Temmuz 2019

İlk Türk Amirali: Çaka Bey ve Faaliyetleri

Tarih sahnesinde Türklerin başarıları içinde sadece karadaki askeri faaliyetleri değil denizlerdeki varlıkları da son derece dikkat çekici ve önemlidir. XI. yüzyıldan itibaren yoğun bir şekilde Anadolu’ya yerleşmeye başlayan Türklerin…

Devamını Oku
Posted in MakalelerHaziran-Temmuz 2019

Osmanlı Donanmasında İngiliz Etkileri: Müşavir ve Hobart Paşalar

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan beri orduda yabancı uzman ve danışmanlara sıkça yer verdiği bilinmektedir. Bu yabancılar, savaş tekniklerinin yanı sıra Avrupa ordularının ileri seviyede olan eğitim sistemini Osmanlı Devleti’ne kazandırmaya çalışmak üzere…

Devamını Oku
Posted in MakalelerHaziran-Temmuz 2019

Kanun-ı Kadim Üzerine Bazı Gözlemler

7. yüzyılın dikkat çeken siyasi figürlerinden Karaçelebizade Abdülaziz Efendi, 1648 yılından itibaren devletin merkezinde tanıklık ettiği olayları anlattığı Zeyl-i Ravzatü’l Ebrar adlı kıymetli bir eser kaleme almıştır…

Devamını Oku
Posted in MakalelerMayıs 2019

Kurtuluşa 3 Kala: Mustafa Kemal Paşa’nın 3 Günlük Samsun Yolculuğu

Mondros Mütarekesi’nin imzalandığı 30 Ekim 1918 tarihinde Mustafa Kemal Paşa, karargâhı Adana’da bulunan Yıldırım Orduları Grup Kumandanlığına atanmıştı. Ordunun takviye edilmesi durumunda bir direniş oluşturulabileceğini düşünse de…

Devamını Oku
Posted in MakalelerMayıs 2019

19 Mayıs 1919’a Giden Yol

Her ülkenin tarihinde kritik günler ve zamanlar var. Bu kritik günler yaşanan öneme göre hafızalara kazınır. Kimi zaman felaket kimi zaman askeri bir zafer ya da önemli bir siyasi olay. Ernest Renan gibi filozoflar ise…

Devamını Oku
Posted in MakalelerMayıs 2019

Sakarya Meydan Muharebesi: Toydemir Cephesi ve 5. Kafkas Tümeni

Milli Mücadele tarihimizde “Toydemir” ve “5. Kafkas Tümeni” içiçe geçmiş ifadelerdir. Özellikle Sakarya Meydan Muharebesi’ni bilenler bu iki ifadeden birini duyduğunda kaçınılmaz şekilde diğerini anımsar…

Devamını Oku
Posted in MakalelerMayıs 2019

Atatürk’ün Tarih Sahnesine Çıktığı Çanakkale Savaşları’nda Yönettiği Kahraman 19. Tümen’in Hikayesi

Tarihimizin önemli dönüm noktalarından olan Çanakkale Savaşları, Türk ordusunun kendisinden çok üstün kuvvetlere karşı verdiği kanlı mücadeleler sonucunda işgalci güçlerin cepheyi terk edip…

Devamını Oku