Makaleler

Uluğ Bey

Geç dönem Ortaçağ Doğu dünyasında adını söz ettiren Emir Timur’un, 1370 yılında Semerkant’ta hükümdarlığını ilan etmesi ile Timur İmparatorluğu resmen kurulmuş oldu. Hindistan’dan Anadolu’nun doğusuna kadarki topraklara hâkim olan Timur…

Makaleler

Baba İlyâs

XIII. yüzyılda Türkiye Selçuklu Devleti’nde dinî, ekonomik ve siyasi manada önemli etkileri olan Babaîler İsyanı yaşanmıştır. Bu isyan Baba İlyâs tarafından tasarlamış, müridi Baba İshak ise isyanı Kefersud’da başlatmıştır…

Makaleler

Bir Hükümdarlık Alameti: Tuğra

Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan Türk Devletleri tarihinde hükümdarlık kavramı önemli bir unsur olarak ön plana çıkmıştır. Hükümdarlık kavramının hem toplum hem de diğer devletler nezdinde tanınırlığını ortaya koymak maksadıyla…

Makaleler

Bolşevik İhtilali

Bolşevik İhtilali, Bolşevik Devrimi veya Ekim Devrimi gibi ifadelerle anılan Halk Hareketi, yalnızca Rusya coğrafyasının değil, tüm dünyanın kaderini değiştirecek 20. yüzyılın en önemli siyasal ve toplumsal olaylarından biri olarak kabul edilmektedir…

Makaleler

Demlikten Süzülen Kültür: Çay

Tarih boyunca toplumların kendilerine has geliştirdikleri, var ettikleri kültürel ögeler, toplumların ortak değerleri olarak gelişmiştir. Bu kültürel ögeler içerisinde yer alan çay, yerel toplumsal argümanları geride bırakarak…