Posted in Makaleler

Bir Hükümdarlık Alameti: Tuğra

Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan Türk Devletleri tarihinde hükümdarlık kavramı önemli bir unsur olarak ön plana çıkmıştır. Hükümdarlık kavramının hem toplum hem de diğer devletler nezdinde tanınırlığını ortaya koymak maksadıyla…

Devamını Oku
Posted in Makaleler

Bolşevik İhtilali

Bolşevik İhtilali, Bolşevik Devrimi veya Ekim Devrimi gibi ifadelerle anılan Halk Hareketi, yalnızca Rusya coğrafyasının değil, tüm dünyanın kaderini değiştirecek 20. yüzyılın en önemli siyasal ve toplumsal olaylarından biri olarak kabul edilmektedir…

Devamını Oku
Posted in Makaleler

Son Ayak Basılan Toprağın Tahliyesi: Seddülbahir

Çanakkale Kara Muharebeleri içerisinde 25 Nisan 1915 tarihinde yarımadaya ayak basan Müttefik ordularının, Gelibolu Yarımadası’ndan tahliyesi ilk etapta 20 Aralık 1915 tarihinde Anafartalar ve Arıburnu bölgelerinden olmuş…

Devamını Oku
Posted in Makaleler

Demlikten Süzülen Kültür: Çay

Tarih boyunca toplumların kendilerine has geliştirdikleri, var ettikleri kültürel ögeler, toplumların ortak değerleri olarak gelişmiştir. Bu kültürel ögeler içerisinde yer alan çay, yerel toplumsal argümanları geride bırakarak…

Devamını Oku
Posted in Makaleler

Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk İnkılabı’na Bakışı

1789 Fransız İhtilali’nden sonra, dünya üzerinde birçok devrim hareketi meydana gelmeye başlamıştır. Türk İnkılabı da artık bütün müesseseleri işlemez hale gelen Osmanlı İmparatorluğu’nun işgal edilmesiyle zor ve güç koşullar…

Devamını Oku
Posted in Makaleler

Nizamülmük’ün Siyasetnamesinde Kadın İmgesi

Bu yazımızda Siyasetname’deki kadın imgesi ve bu oluşturulan kadın imgesinin nedenleri üzerinde duracağız. Yazımız, ilk olarak Nizamülmülk’ün kısaca hayatı ve eseri ile başlayıp…

Devamını Oku
Posted in Makaleler

Kanuni Sultan Süleyman Döneminde İnce Donanma

Osmanlı Devleti, kuruluşunun üzerinden daha çeyrek asır geçmeden 1323 yılında Karamürsel’in fethi ile Marmara Denizi kıyılarına ulaşmış ve Osmanlı denizcileri ilk tecrübelerini bu iç denizde kazanmıştır. Yıldırım Beyazıt devrinde…

Devamını Oku
Posted in MakalelerAğustos-Eylül 2019

Türk Kültür ve Sanatında Çift Başlı Kartal

Arka planında uzun bir anlatı barındıran çeşitli simge ve semboller toplumların tarihleri için önemli unsurlardan biri haline gelmiştir. Bu konuda değerlendirilebilecek figürlerden veya sembollerden biri de kartal figürüdür…

Devamını Oku